Rádius lyže - kalkulátor

Ak chcete presne vypočítať rádius lyže, potrebujete poznať nasledujúce hodnoty:
- [ a ] - max šírka v špičke lyže
- [ b ] - šírka v strede lyže
- [ c ] - max šírka pätky lyže
Tieto hodnoty väčšinou výrobca uvádza na lyži. Ďalej je potrebné poznať:
- [ La ] - vzdialenosť najširšej časti špičky a najširšej časti pätky (nie celková dĺžka lyže)
- [ Lb ] - vzdialenosť od päty po najužšiu časť lyže
a [ mm ]
La [ mm ]
b [ mm ]
Lb [ mm ]
c [ mm ]
rádius [ m ]
Príklad 1, - Atomic Race GS D2 (179 cm)
aLabLbcradius (m)
1141630707159918,4

Príklad 2, - Atomic Race GS (166 cm)
aLabLbcradius (m)
1091535657309316,5